Adalar

Ege Denizi’nde bulunan irili ufaklı binlerce adanın sadece 230 civarında yerleşim var. Bu adaların yalnızca bir kaç tanesi Türkiye sınırları içinde kalıyor ve geri kalanların tümü Yunanistan’a bağlı. 

Coğrafi olarak bakıldığında Yunanlılar bu adaları 6 grupta isimlendiriyorlar. Bunlar Kuzey Ege Adaları, Batı Ege Adaları, Oniki  Adalar, Kikladlar, Sporadlar ve Argosaronik Adaları. Bunların dışında Girit ve Eğriboz gibi iki çok büyük ada var.

 

Kuzey Ege Adaları: Batı Trakya açıklarında kalan bir kaç büyük ada – Thassos (Taşöz), Samothraki (Semadirek), Limnos (Limni) – ve çevrelerindeki ufak adacıklardan oluşan ada grubudur.

 

 

Batı Ege Adaları: Balıkesir, İzmir ve Aydın illerimizin sahilleri açıklarındaki Lesbos (Midilli), Chios (Sakız), Samos (Sisam), Ikaria (İkarya) gibi büyük adaları bu ada grubunda sayabiliriz.

 

 

 

 

 

Oniki Adalar: İsmi yanıltmasın, yaklaşık 170 adadan oluşan Muğla ilimiz sahilleri açıklarındaki  ada grubudur. Belli başlı büyük adaları Rhodos (Rodos), Simi (Sömbeki), Karpathos (Kerpe), Kos (İstanköy), Kalimnos (Kilimli), Leros (İlerye), Patmos (Batnaz) olarak sıralanabilir.

Oniki Adalar ismi Osmanlı dönemindeki yönetim şeklinden gelmektedir. Oniki ada ismini, Osmanlı Devleti’nin  gayrımüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden almıştır. 12’li denen bu sisteme göre her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek “12 kişilik bir ihtiyar heyeti” seçerdi.

 

Kikladlar: Santorini, Mykonos, Paros , Naxos gibi isimleri daha çok duyulmuş adaların da içinde bulunduğu, konum olarak Ege Denizi’nin orta batısında yer alan 200’den fazla adanın yer aldığı ada grubudur.

 

Sporadlar: Eğriboz adasının kuzeyinde yer alan ada grubudur.  Skiathos, Skopelos, Skyros, Alonissos nispeten büyükçe adalar olarak sıralanabilir.

 

 

Argosaronik Adaları: Atina şehrinin açıldığı Saronik körfezi ve güneyindeki Argolik körfezinden ismini alan ada grubunda Aegina, Salomina, Agkistri, Poros, Spetses, Hydra adaları daha çok tanınmış adalardır. Anacak bu adalar birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen büyük farklılıklar göstermektedirler. Salomina adası Pire şehrinin hemen önünde bulunup, turistik olmaktan öteye, daha çok Pire’de çalışanların ikamet ettiği bir adadır. Aegina adası Atina halkının hafta sonlarında kaçtığı, bir çok yazlık evin bulunduğu bir ada iken, Hydra ve Spetses mimari açıdan da farklılıklar gösteren, daha çok yabancı turistlere hitap eden adalardır. 

Girit: Ege Denizi’nin güney ucunda bulunan Girit en büyük yunan adasıdır.

Eğriboz: Yunan Anakara’sından sadece 60 metre genişliğinde bir kanal ile ayrılan Eğriboz (Evia) ikinci büyük yunan adasıdır.